Znaki drogowe – sklep internetowy przedstawia najszerszą ofertę

W Polsce z każdym kolejnym rokiem zwiększa się liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Wielu nastolatków z utęsknieniem oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby w końcu móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić silnik i można wyruszyć gdziekolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są zatrważające. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale pamiętamy, gdzie są drogi z pierwszeństwem, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz wjazdu. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  ograniczają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, zaopatrzone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zostaje wyłączona połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe.

W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawionych zostało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) błędnego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo rozróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.
Rozróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie konkretnych zachowań użytkownikowi drogi oraz poinformowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji występujących w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być jak najszybciej usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania znaków pionowych na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, zapewniającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zawarty był dla wszystkich jasny i czytelny.


Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznaczeniach jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas złych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy są zobowiązani na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z przymusem ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest zamieszczona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje solidność, terminowość, a także świetna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najlepszej jakości. W ofercie sklepu ponadto widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.