Zaburzenia uwagi słuchowej u dzieci – czy to poważny problem?

Dlaczego uwaga słuchowa jest tak ważna? Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania słuchowego? Jak w tym problemie może pomóc Metoda Tomatisa? Na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w tym artykule.

Uwaga słuchowa to świadomy odbiór informacji z otoczenia. Prawidłowe przetwarzanie słuchowe jest ogromnie ważne w rozwoju dziecka, a także w życiu ludzi dorosłych. Uwaga słuchowa ma nie tylko wpływ na rozwój mowy, komunikacji czy zdolności zapamiętywania, ale także stan emocjonalny i psychiczny, ocenę samego siebie, koordynację ruchową, reagowanie na sytuacje stresowe, naukę języka obcego, naukę w szkole itd.

Zaburzenie koncentracji słuchowej – objawy

Jak rozpoznać zaburzenia koncentracji słuchowej u swojego dziecka? Rodzice mogą najszybciej wychwycić jakieś nieprawidłowości, ponieważ najwięcej przebywają z dzieckiem i dobrze je znają. Podstawa jest uważne obserwowanie zachowań dziecka. Czy Twoje dziecko dobrze słyszy, a mimo to czasem nie reaguje na to co do niego mówisz – szczególnie podczas zabawy lub gdy jest czymś zaabsorbowane? A jeśli Twoje dziecko chodzi już do szkoły, to czy ma problemy z koncentracja, trudno mu przyswajać nowe informacje i zapamiętać polecenia nauczyciela? Może dostrzegasz, że Twoje dziecko myli podobnie brzmiące wyrazy z zjada sylaby itd.? A może jest wycofane i nieśmiałe? Brak mu kreatywności, pomysłowości cechującej dzieci w jego wieku? A może ma trudności w zadaniach związanych z koordynacją ruchową? Oczywiście powyższe zaburzenia mogą być efektem głębszych problemów, ale mogą też świadczyć o zaburzeniu uwagi słuchowej. Aby to stwierdzić warto wybrać się na konsultację do specjalisty.

Zaburzenia uwagi słuchowej – leczenie

Jak można poprawić koncentrację słuchową? Świetną metodą jest trening audio-psycho-lingwistyczny opracowany przez profesora Alfreda Tomatisa. Tomatis to francuski otolaryngolog, który w wyniku swoich badań i obserwacji stworzył trzy prawa będące podstawą terapii nazwanej od jego nazwiska:

  1. Potrafimy powiedzieć tylko to co jesteśmy w stanie usłyszeć.
  2. Jeśli przywrócimy prawidłowe słyszenie to aparat mowy automatycznie będzie umiał artykułować słyszane dźwięki.
  3. Stymulacja uwagi słuchowej trwale poprawia artykulację.

A. Tomatis stwierdził, że ogromną rolę w koncentracji słuchowej i komunikacji językowej ma lateralizacja słuchowa. Prawidłowa lateralizacja to dominacja ucha prawego – dźwięki wychwytywane przez prawe ucho trafiają do lewej półkuli, w której zlokalizowany jest ośrodek mowy, ta strona odpowiedzialna jest za myślenie logiczne i rozumienie. Natomiast jeśli uchem dominującym jest ucho lewe, wówczas informacje docierają najpierw do prawej półkuli, odpowiedzialnej za emocje, wyobraźnie itd. Dopiero w drugiej kolejności trafiają do półkuli prawej – odpowiedzialnej za mowę i rozumienie. W przypadku lewouszności reakcja na usłyszane dźwięki będzie lekko opóźniona, a usłyszane informacje najpierw będą odebrane przez emocje a nie logikę, co może mieć wpływ na właściwy odbiór informacji.

Metoda Tomatisa – na czym polega?

Przez ostatnie lata przybyło w Polsce sporo specjalistów, zajmujących się Metodą Tomatisa. Jeśli umówimy się z wybranym specjalistą to on najpierw przeprowadzi wywiad i przy pomocy różnorodnych testów określił profil uwagi słuchowej i dostosuje do tego dalszą terapię. Drugi etap terapii Metodą Tomatisa to sesje pasywne – programy słuchowe. Dziecko lub dorosły słucha na słuchawkach specjalnie przygotowanego programu muzycznego. W tym celu stworzono specjalne słuchawki, tzw. ucho elektroniczne. Sesje trwają przez około 2h codziennie przez 13 dni. Sesje powtarzane są dwu lub trzykrotnie. Po kolejnej konsultacji i wywiadzie specjalista może zalecić kolejny etap terapii, czyli etap aktywny. Polega on na pracy z mikrofonem – pacjent rozmawia, czyta i powtarza, a jego słowa są przetwarzane i dostarczane do jego ucha.

Zaburzenia uwagi słuchowej znacząco obniżają jakość życia. Dlatego, gdy zauważymy niepokojące objawy u swojego dziecka warto skonsultować to ze specjalistą Metody Tomatisa. Efekty stymulacji uwagi słuchowej mogą przerosnąć oczekiwania.

metodatomatisa.com