Czym sugerować się szukając dobrego biura rachunkowego?

Planując współpracę z biurem rachunkowych wiele firm ogranicza się zazwyczaj do pytania o cenę usług i na tej podstawie dokonuje wyboru.
Wachlarz świadczonych prac rachunkowych oferowanych przez biura jest na ogół zbliżony, ponieważ wynika on z przepisów prawa. Zalicza się do niego obsługa kadrowo-płacowa oraz rachunkowość podatkowa. Każde uprawnione biuro rachunkowe teoretycznie powinno świadczyć usługi na porównywalnym poziomie. Zdarzają się tu jednak pewne różnice. Zależą one między innymi od wielkości biura rachunkowego, ponieważ im więcej obsługiwanych klientów, tym każdy jednostkowy klient staje się bardziej anonimowy. W niewielkim biurze rachunkowym można więc zauważyć indywidualny stosunek do klienta, efektywną z nim komunikację, a co za tym idzie również szczegółowe uwzględnianie jego potrzeb. Jeśli zajdzie taka potrzeba małe biuro rachunkowe jest gotowe rozstrzygnąć jego pilne problemy nawet poza standardowymi godzinami pracy biura.

W wielkich biurach pojawia się także bardziej rozproszona odpowiedzialność oraz wydłużony czas wymiany poszczególnych informacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość pracy. Może to również spowodować opóźnienia z wklepywaniem do systemu określonych dokumentów i w konsekwencji ujemnie oddziaływać na wynik finansowy.

Duże biura rachunkowe posiadają również i zalety, mają bowiem szerszą specjalizację dzięki czemu mogą oferować klientom usługi przekraczające standardową rachunkowość, mogą to być na przykład różnego rodzaju kredyty czy ubezpieczenia.

Wszystkie biura rachunkowe zarówno te małe jak i te duże, jeśli chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe muszą uzyskać zezwolenie Ministerstwa Finansów, określane Certyfikatem bądź Świadectwem Kwalifikacyjnym. Jest ono imienne, co oznacza, że nie otrzymuje go biuro rachunkowe, ale na przykład główna księgowa, która je założyła. Jeśli biuro nie posiada takiego zezwolenia musi liczyć się z konsekwencjami karnymi.

Potencjalny klient szukając odpowiedniego biura rachunkowego niestety zwraca zazwyczaj uwagę na cenę oferowanych usług. Wielokrotnie zdarza się, że aby sprostać oczekiwaniom klienta biura rachunkowe zmniejszają cenę, a w konsekwencji przyjmują do pracy osoby o niedostatecznych kwalifikacjach, którym mogą wypłacać mniejsze wynagrodzenia. Okazuje się potem , że Świadectwem Kwalifikacyjnym dysponuje wyłącznie jedna zatrudniona osoba.

Szukając dobrego biura rachunkowego do rozliczania naszych finansów warto na początku zwrócić uwagę na jego doświadczenie. W zależności od naszych potrzeb musimy sprawdzić jaki obszar działań ma określone biuro rachunkowe. Ważne jest, aby rozliczało nie tylko książkę przychodów i rozchodów jeśli tego oczekujemy, ale też i pełną księgowość czy ryczałt. Dzięki czemu przy zmianie sposobu opodatkowania nie będziemy musieli zmieniać biura rachunkowego. Za przykład wykwalifikowanego biura może nam posłużyć „Mar-Tax” – biuro rachunkowe w Jeleniej Górze. Prowadzi ono nie tylko księgi rachunkowe, ale także KPIR, obsługę pracowniczą czy ryczałt.
Jeleniogórskie biuro rachunkowe zajmuje się też robieniem analiz finansowych, sprawozdawczością finansową czy rozliczeniami rocznymi. W swoim zakresie działań gwarantuje całkowitą poufność. Jelenia Góra biuro rachunkowe „Mar-Tax” pełni jednak nie tylko funkcję biura rachunkowego, jako pełnomocnik może też reprezentować swoich klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym. Jeśli więc zamierzasz podjąć współpracę z biurem rachunkowym – wybierz Biuro rachunkowe Jelenia Góra, a z pewnością spełni Twoje najśmielsze oczekiwania.