Biznes plan – najważniejszy dokument w firmie!

Często się zdarza, że osoby mające pomysł na biznes, natychmiast chcą przystąpić do jego realizacji. Niestety droga od powstania pomysłu do jego wykonania  często bywa długa i skomplikowana, dlatego wymaga dogłębnej analizy. Przede wszystkim należy stworzyć pewną koncepcję działania, zgodnie z którą będziemy postępować, dążąc  do realizacji naszych biznesowych celów. Koncepcja ta powinna składać się z planów i strategii. Zwykle w przedsiębiorczości przyjmuje ona formę biznes planu. Biznes plan jest niezbędny w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Mogą się bez niego obyć osoby prowadzące bardzo prostą działalność i nie ubiegające się o środki finansowe z zewnątrz. W biznesach bardziej skomplikowanych, gdzie prowadzi się działalność produkcyjną, sprzedaje towary, magazynuje je itd. biznes plan jest dokumentem obowiązkowym.

biznes plan

Jego podstawowym zadaniem jest uporządkowanie informacji o prowadzonym przez nas biznesie, w sposób umożliwiający ocenę jego opłacalności.   Ma on także dostarczyć informacji o rynku, na którym będziemy działać oraz o konkurencji.

Biznes plan powinien opisywać nas i nasz pomysł biznesowy oraz udowodnić, że jego realizacja będzie opłacalna i przyniesie zyski. Jeśli mamy firmę, która od lat działa na rynku, ale obecnie jest w fazie kryzysu – warto napisać biznesplan, żeby sprawdzić co opłaca się bardziej: dokonanie restrukturyzacji, czy zamknięcie działalności.

Biznes plan jest niezbędny, jeśli chcemy się ubiegać o różnego rodzaju dotacje, kredyty i pozyskać inwestorów. Instytucje bankowe wymagają tego dokumentu.

Jeśli planujemy pozyskać zewnętrzne środki na prowadzenie naszej firmy musimy umieścić w biznesplanie te aspekty, którymi analitycy bankowi będą najbardziej zainteresowani. Są to oczywiście informacje finansowe takie jak plan finansowy, bilans czyli aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Ważne są także racjonalnie opracowane prognozy zysków i kosztów. Jeśli od lat prowadzimy firmę musimy wykazać bankowi, że w przyszłości będzie ona wypłacalna. W przypadku, kiedy zakładamy nową działalność powinniśmy zrobić nieco pesymistyczne założenia co do przyszłych kosztów i zysków.