Potrzebujesz dowodu w sądzie? Pomoże badanie wariografem!

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że specjalistyczne badanie wykonane przy użyciu wariografu może być bardzo silnym dowodem w sądzie. Urządzenie to znajduje oczywiście zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Choć często nazywamy wariograf wykrywaczem kłamstw, to jego działanie jest znacznie szersze. Pozwala otrzymać odpowiedzi na znacznie więcej pytań niż tylko na to, czy ktoś udziela prawdziwych lub fałszywych zeznań.

W jaki sposób działa wykrywacz kłamstw?

Wariograf to zaawansowane urządzenie do pomiaru nieświadomych zmian fizjologicznych, które zachodzą w organizmie osoby badanej na skutek zadawanych pytań. Dlatego, w trakcie badania istotne pytania miesza się również z pytaniami obojętnymi i kontrolnymi, tak aby ewentualne różnica mogła zostać wychwycona. Ponadto, w sytuacji gdy kłamiemy, nasz organizm reaguje w charakterystyczny sposób. Fałsz jest odczytywany z pomiaru wariografem, który monitoruje oddech, pracę serca, a także przewodnictwo skóry.

Kto przeprowadza testy z wykorzystaniem wariografu?

Badanie wariografem może przeprowadzić prywatna firma, która posiada wykwalifikowanych pracowników posiadających specjalne uprawnienia do wykonania takiego testu. Więcej o takich usługach można dowiedzieć się tutaj: badaniewariografem.pl. Wykrywacz kłamstw znajduje obecnie coraz więcej zastosowań. Wykorzystuje się go w biznesie, np. w trakcie rekrutacji pracowników. Powszechną formą wykorzystania wariografu jest także test wierności życiowego partnera.

Czy badania wariografem są wiarygodne?

Technologia poczyniła ogromny postęp w tej dziedzinie. Obecnie wariograf pozwala uzyskać niezwykle precyzyjne wyniki, które mogą zostać wykorzystane jako dowód w sprawie sądowej. Oczywiście do przeprowadzanie testu potrzebna jest zgoda osoby badanej. Przed wykonaniem testu przeprowadzana jest rozmowa z klientem, w trakcie której ustala się cel użycia wariografu. Wykwalifikowany pracownik odbywa także rozmowę z osobą, która ma zostać przebadana wykrywaczem kłamstw. Może ona zanegować całe badanie lub tylko niektóre pytania.